Om SFQ / About SFQ

SFQ Uppsala (tidigare FUGS) är en studentförening för dig som är kritisk mot heteronormen och/eller definierar dig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Vi ordnar sociala aktiviteter där du kan lära känna en massa trevliga människor, och dessutom har vi en del politisk aktivitet i form av föreläsningar, debatter etc. som syftar till att föra upp HBTQ-relaterade frågor på agendan.

SFQ Uppsala är politiskt obundet och vi har inget åsiktsprogram som vi propagerar för, utan vårt politiska mål är att skapa intressant debatt som provocerar folk till att tänka själva.

Som alla föreningar blir SFQ Uppsala vad medlemmarna gör den till, så har du egna idéer om vad vi skulle kunna syssla med – tala om det för oss! Eller ännu hellre, hjälp oss att genomföra det!

Vi behöver alltid fler engagerade i och utanför styrelsen, och du är hjärtligt välkommen oavsett om du bara tänker dyka upp på våra aktiviteter, hjälpa till att arrangera något enstaka evenemeng eller vill ta del av den löpande verksamheten. Du behövs – hör av dig!

SFQ Uppsala (formerly known as FUGS) is a student organisation for anyone who is critical of the heteronorm and/or define themselves as lesbian, gay, bisexual, trans or queer. We arrange social activities where you can get to know a lot of nice people. We also have some political activity such as lectures, debates etc. which aim to bring up LGBTQ-related issues to discussion.

SFQ Uppsala is politically independent and we do not have any program of opinions that we propagate. Our political aim is simply to create an interesting debate which provoces people to start thinking.

As any organisation SFQ Uppsala becomes what the members makes is, so if you have your own ideas of what we should do – tell us! Or even better, help us realize it!

We always need more committed members within and outside the board, and you are most welcome no matter if you want to join our activities, help us arrange some occational event or want to be a part of the routine matters. You are needed – please let us hear from you soon!

%d bloggare gillar detta: